Ernesto Figueroa

Personlig profil

Jag är en kommunikativ och målinriktad person med starkt fokus på långsiktighet och effektiviserade processer och rutiner. Mitt driv ligger i att finna positiva och attraktiva lösningar för verksamheten

Min erfarenhet från statligt museum, bank, retail, telecom och kommersiellsäkerhet samt Facility Management har gett mycket god erfarenhet av såväl organisatoriskt som operativt arbete inom säkerhetsfrågor m.m.

Jag har lång erfarenhet av arbete inom Fysisk säkerhet med att förhindra/försvåra inbrott i byggnader och utöka den personliga säkerheten för de anställda. Jag har även lång erfarenhet av brandskyddsarbete samt larm-, kamera- och passersystem, samt integration mellan olika säkerhetssystem. SBA har jag god erfarenhet av som utbildare och utförare.

Jag har arbetat mycket med att utveckla verksamheter, minska kostnader och effektivisera processer. Jag drivs av att hålla uppsatta tidsramar och att föra verksamheten framåt genom att överträffa budget och se till långsiktig säkerhet.

Jag har chefserfarenhet av arbete som Säkerhetsansvarig, Facility Manager och IT chef med budget och personalansvar för 3–25 personer. Jag har även flertalet roller som teamledare sedan tidigare.

Jag är väl insatt i och uppdaterad inom gällande säkerhetsföreskrifter och ISO Standards så som SSF 200, 130 mfl. Samt ISO 27 000,31 000 mfl.


Nyckelutbildningar

Diplomerad Säkerhetschef samt diplomerad Säkerhetssamordnare på Företagsuniversitetet

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning mfl. på MSB och Försvarshögskolan

Mini MBA på Probana

Lagen om skydd mot olyckor och det systematiska brandskyddsarbetet,CCTV / Övervakning / Larmteknik på Bol Säkerhetsteknik

Tele2 Chefsprogram på Tele2

Projektledare på Folkuniversitetet i Stockholm

Nyckelkompetenser

 • Säkerhetsskydd
 • Facility Management
 • Fysisk Säkerhet
 • Verksamhetsutveckling
 • Utbildning
 • Ledningsgruppsarbete
 • Processutveckling
 • Process- och rutinframställande
 • Projektstyrning samt projektledning
 • Internutredningar
 • Riskanalyser
 • Kostnadseffektivisering
 • Budgetansvar
 • Nystart av affärslokaler
 • Företagsflytt
 • CCTv
 • Brandskydd, SBA, LSO m.m.
 • Larmteknik
 • Utrymning/Inrymning
 • Personalskydd och Personskydd
 • Perimeterskydd

Personliga attribut

 • Analytisk
 • Problemlösare
 • Öppen och lyhörd
 • Närvarande
 • Målinriktad
 • Drivande
 • Engagerad
 • Flexibel
 • Kommunikativ
 • Lätt att samarbeta med
 • Lojal

Branscherfarenheter

 • Säkerhet
 • IT
 • Finans
 • Telecom
 • Retail
 • Museum

Personlig information

Medborgarskap: Svenskt
Körkort: B körkort, Truck A & B, Skylift A1 & A3
Språk: Svenska, engelska och spanska
övrigt: Fallskyddsutbildning (Arb. På hög höjd)


Arbetslivserfarenhet

Nationalmuseum 2021

Säkerhetshandläggare

Arbetar med säkerhetschef med varierande arbetsuppgifter och rapporterar direkt till säkerhetschef och enhetschef för Drift. Har fokuserat mycket på brandskyddsrelaterade arbetet då det var eftersatt. Byggt upp ett fungerande SBA från grunden med tillhörande organisation. Stor vana av att hålla interna utbildningar i säkerhet, HLR och brandskydd. Täta kontakter med Vaktbolag, säkerhetsentreprenörer samt med intern personal på samtliga nivåer. Täta kontakter med vaktbolag för att säkerställa leveransen, externa leverantörer och externa konsulter. Medverkar i flera interna grupper inom organisationen bland annat inom informationssäkerhet, katastrofplanering, utlån m.m.

Ansvarade för att ta fram och säkerställa säker laddning av lithiumbatterier på Nationalmuseum. Detta lade indirekt grunden för Statens Fastighetsverks krav på fastighetsägare.

Uppdrag via CAPSAB
Senior säkerhetskonsult

 • Lassila & Tikanoja FM AB (L-T) 2020

Säkerhetskonsult

Jag har producerat utbildning samt utbildningsmaterial och genomför just nu en företagsanpassad säkerhetsutbildning för Lassila & Tikanoja FM AB och dess personal. Utbildningen innefattar tillträdesbegränsning, konstruktion av fysiskt skydd enligt SSF 200, brand och utrymning, sekretess samt generell beskrivning av säkerhet. Utbildningen inkluderar även en genomgång av relevanta delar av offentlighets- och sekretesslagen samt brottsbalken gällande säkerhetsskydd. Utbildningen ges vid ett flertal tillfällen under början av år 2020. Utbildningen sker både genom traditionell klassrumsundervisning samt via distans som e-utbildning.

 • Telia Company AB 2018-2019

t.f Säkerhetschef Fysisk säkerhet

Konsult som t.f. Säkerhetschef för Fysisk säkerhet med nationellt ansvar för Telias teknikanläggningar. Jag har genom kommunikation med verksamheten uppnått goda resultat och acceptans inom verksamheten för att implementera nya säkerhetslösningar.

Drivit igenom förslag för ökad robusthet och säkerhet för Telias topp 3 anläggningar med acceptans och fullt bidrag från PTS. Uppdraget gällande den fysiska säkerheten på teknikanläggningarna har genomfört med goda resultat. Flertalet projekt har genomförts parallellt så som byte av fysiska nycklar till elektromekaniskt system, förändring processer och rutiner som ökat tilltro och acceptans för säkerhet i verksamheten.

Tidigare anställningar

Dafo Brand AB 2016-2018

Produktansvarig

Rapporterade direkt till chefen för återförsäljaravdelningen men större delen av arbetet hanterades i samråd med ägare och VD då dessa tangerade mitt arbete mer. Ansvarig för att utröna nya produkter på marknaden inom förstahandsbrandskydd och första hjälpen. Tillse att nya produkter kontrolleras och genomföra olika kvalitetskontroller på såväl produkt som leverantör samt tillse att de uppfyller samtliga lagstadgade krav för gällande produkt.

Ansvarig för att tillse att företaget har en kontinuerlig tillgång på brandsläckare och att det alltid finns på lager, det sker genom analys och beslutstagande baserade på estimerade försäljningsmängder. Arbetet krävde mycket kontakt med leverantör, kunder och intern personal i rådgivande frågor samt i rena produktfrågor.

Ansvarig för inköp av flertalet produkter från flera olika länder såväl inom Europa som i Asien.

Media Saturn Nordic Shared Services AB 2015 - 2016

Facility Manager Safety and Security

Rapporterar direkt till chefen för konstruktion. Avdelningens huvudsakliga roll under min tid på Media Saturn var en stödjande funktion för de 27 MediaMarkt varuhus över hela landet. Den huvudsakliga arbetsuppgiften var inriktad på varuhusens skydd mot inbrott och stölder men har även innefattat andra uppgifter inom Facility Management.

Jag ansvarade för att utarbeta ett ramavtal för städning i varuhusen med en potential att reducera kostnaderna med ca. 700 000 Skr per år.

jag var ansvarig och medverkande i att ta fram processer och rutiner för "Duty of care", utpasserings-kontroller, väktarrutiner och policy med mera. Rådgivande för sina kollegor inom säkerhet. Ett av de större projekten var att i samtliga varuhus stärka upp produktsäkerheten för skydd mot inbrott. Arbetet har inneburit ett strategiskt arbete med fokus på säker ekonomisk framtid och hur företaget skulle nå dit.

BioServices AB 2014

Robotspecialist, verksamhetsutvecklare

Rapporterar direkt till verksamhetsansvarig, tillika ägare. Visstidsanställd under en kort period för att avlasta samt utveckla verksamheten. Ansvarig för framtagande av marknadsmaterial, upprättande av hemsida, mailadresser, upprätta processer och arbetsflöden, dokumentera dessa samt finna nya kundsegment. Operativt arbete med kundbesök och reparation av robotar för DNA extraktion.

Nets Sweden AB 2008 - 2015

Facility Manager / Security officer – Chef internservice

Rapporterar direkt till koncernchef internservice, jag ingick i den lokala lednings-gruppen och i koncernens ledningsgrupp för internservice.

Tjänsten innebar totalansvar över säkerheten på företaget, såväl materiell som person.

Medverkade som styrande organ vid planering och genomförande av ISO 14001 certifiering för bolaget i Sverige. Tjänsten medförde flera resor internationellt och gjorde att Ernesto ökade sina kunskaper i affärer med olika länder och hur kulturella skillnader kan påverka slutmål.

I tjänsten som Facility Manager ingick ansvar för inköp, fastighetavtal, upphandlingar, reception, vaktmästeri, lokalvård m.m. även personalansvar för 2 personer samt budgetansvar för ungefär 13 miljoner.

BOL Säkerhetsteknik AB 2006 - 2008

Säkerhetskoordinator

Rapporterade direkt till ägare och ingick i företagets ledningsgrupp. Medverkade i företagets utveckling genom införande av flertalet processer, verksamhetsbeskrivning och företagshandbok. Framtagning av diverse utbildningsmaterial för förtagets kunder, företagsanpassade rutiner och processer för Systematiskt brandskyddsarbete samt företagsanpassade larm-, kamera- och passersystem. Tjänsten som säkerhetskoordinator gav mig ökade kunskaper i kundrelationer och en ökad teknisk förståelse för brandlarm och övervakningsteknik.

Hi3G Access AB 2003 - 2005

Testare

Rapporterade till chefen för nätplanerare. Medverkade vid test av flertalet olika nya telefoner inför företagets lansering av 3G. Genomförde enskilda tester av mobila nätets täckning och tog fram täckningskartor över Stockholm för nätplanerares granskning. I tjänsten förekom dagligen dialog på engelska då chefen var amerikan och många konsulter var inhyrda från USA.

X-source AB 2001 – 2003

Head of System Management Section 2001-2003

Rapporterade direkt till CTO. I rollen som chef för drifttekniker och utvecklare/ teknikutredare ökades produktiviteten genom införande av processer och rutiner i gruppen tillsammans med de anställda. Under min anställning öppnades kontor i London, UK, vilket medförde flertalet resor dit för möte med kund och stationerad personal. I tjänsten ingick personalansvar för 23 personer som arbetade på kontoret samt även de som var stationerade ute hos kund. X-source AB var under denna tid ett helägt dotterbolag till Tele 2 och ansvariga för driften av deras IT gällande kontorsmiljön.

Projektledare 2001
Rapporterade direkt till CTO. I rollen som projektledare drev jag flera mindre implementationsprojekt hos externa kunder.

Poolia IT AB 1998 – 2001

IT Konsult

IT@Manpower 1997 – 1998

IT Konsult

Securitas AB 1995 - 1998

Skyddsvakt


Arbetsrelaterade kurser urval.

Säkerhetsskyddssamordnare 2023- pågående(februari 2024)

Skylift A1 och A3, Kiwa 2023

Kurirutbildning Internt NM 2023

Fallskydd (arbete på hög höjd), Swelift 2022

Säkerhetsklassificerade Handlingar, MSB 2020

DISA , MSB 2020

Diplomerad säkerhetschef, Företagsuniversitetet 2019

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning , MSB 2019

Diplomutbildning Säkerhetssamordnare, Företagsuniversitetet 2019

Diverse diplomutbildningar inom säkerhet, kommunikation och retorik m.m. 2017 - 2018

Servicetekniker Brandskydd 2016

Mini MBA 2014 - 2015

Ekonomi för icke ekonomer 2012

Truckkort A-B, Truckutbildarna AB 2011

Flertal interna kurser inom brand, utrymnings- och säkerhetsteknik 2006

Tele 2 Chefsprogram 2001 - 2003

Projektledare 2000 - 2001

Ledarskap för tekniker 2000

Windows NT Core Technology 1999

GK1 och 2, skyddsvakt med vapen 1995-1996

Militärtjänstgöring P10, 10 månader 1993

Gymnasieutbildning samt kompletterande postgymnasiala utbildningar 1989-1995

Utöver nämnda utbildningar finns ett stort antal mindre kurser, seminarium och föreläsningar inom säkerhetsområdet allt från säkerhetsskydd till brandskydd

Ernesto Figueroa

Mob. 072 – 150 60 75

Ernesto Figueroa

Stockholm, Sweden

+46 (0)72 150 60 75