Vad jag erbjuder

Vad kan jag erbjuda dig? som konsult och som anställd arbetar jag på liknande sätt. Jag arbetar genom kommunikation som främsta arbetsredskap. Min ambition är att verksamheten skall ha förståelse för den säkerhet som jag vill implementera. På stora företag finns oftast någon form av policy som talar om hur säkerheten skall vara och att det bara är att anpassa sig efter den. Det må så vara men om verksamheten inte förstår policyn eller inte kan arbeta efter den så finns det stor risk att den är fel och måste revideras. En policy gällande säkerhet måste alla som arbetar på företaget förstå. Jag går emot alla som säger att de inte behöver förstå utan bara acceptera den. Att inte förstå säkerheten eller varför den är utformad på ett visst sätt innebär att medarbetaren inte kommer att följa de uppsatta regelverken runt säkerheten och vi har då ett stort problem. Detta har jag sett kan elimineras genom god kommunikation med verksamheten. Genom att bygga förtroende och kunskap för säkerhetsarbetet får jag medarbetarna att acceptera och ta säkerheten till sig. Det är den största anledningen till varför ni behöver mig på ert företag. Det kanske låter lite väl kaxigt men det är faktiskt just så. för handen på hjärtat, hur många på ditt företag bryr sig egentligen om säkerheten?

Vad är en krissituation egentligen? en Kris kan definieras på många olika sätt men jag har valt att definiera den som ett ogynsam tillstånd av en risk. En risk är då således sannolikheten för en ogynsam händelse och konsekvensen av denna händelse för liv, egendom och miljö.

Att på ett företag arbeta med risker är inte helt ovanligt och till min glädje börjar det bli mer och mer vanligt med att man tar arbetet med säkerhetsrisker på ett större allvar. Anledningen är kanske inte nått att glädjas över men vi har ett hårdare klimat och samhällsklyftor som blir större och större, Sverige som nation har fler och fler hotbilder och riskerna för industrispionage ökar. Jag arbetar idag som konsult inom säkerhet och arbetar med det mesta inom säkerhet

Bilden nedan visar stora delar av vad säkerhetsarbete kan handla om, det är inom dessa stora segment som jag främst konsulterar idag. Jag har erfarenhet från arbete som ansvarig för Fysisk säkerhet på stora företag med ett stort antal fysiska objekt ute i landet som skall säkras, jag har erfarenheter från receptionssäkerhet, personsäkerhet, arbetsmiljö, brandskydd och flera andra som du ser.

I mitt bagage har jag flertalet olika utbildningar inom säkerhet bakom mig, flertalet utförda uppdrag hos flera olika företag. Jag har arbetat med att säkra upp den fysiska säkerheten vid flera butiker runt om i landet och även olika skyddsobjekt runt om i landet.

Jag tillbringar gärna kvällarna med att vidareutveckla mig själv för att få mer kunskap i nya intressanta ämnen.

Privat är jag dykinstruktör och har där även certifierat mig som HLR-instruktör. Jag har gått kurser via företag som jag arbetat på men flertalet av kurserna har jag finansierat själv av eget intresse. Är du nyfiken på mer om mig är du välkommen att kontakta mig så kan vi kanske få till ett personligt möte eller ett telefonmöte där jag gärna berättar mer om mig själv.