Vad jag erbjuder

Vad är en krissituation egentligen? en Kris kan definieras på många olika sätt men jag har valt att definiera den som ett ogynsam tillstånd av en risk. En risk är då således sannolikheten för en ogynsam händelse och konsekvensen av denna händelse för liv, egendom och miljö.

Att på ett företag arbeta med risker är inte helt ovanligt och till min glädje börjar det bli mer och mer vanligt med att man tar arbetet med säkerhetsrisker på ett större allvar. Anledningen är kanske inte nått att glädjas över men vi har ett hårdare klimat och samhällsklyftor som blir större och större, Sverige som nation har fler och fler hotbilder och riskerna för industrispionage ökar. Jag arbetar idag som konsult inom säkerhet och arbetar med det mesta inom säkerhet

Bilden nedan visar stora delar av vad säkerhetsarbete kan handla om, det är inom dessa stora segment som jag främst konsulterar idag. Jag har erfarenhet från arbete som ansvarig för Fysisk säkerhet på stora företag med ett stort antal fysiska objekt ute i landet som skall säkras, jag har erfarenheter från receptionssäkerhet, personsäkerhet, arbetsmiljö, brandskydd och flera andra som du ser.

I mitt bagage har jag flertalet olika utbildningar inom säkerhet bakom mig, flertalet utförda uppdrag hos flera olika företag. Jag har arbetat med att säkra upp den fysiska säkerheten vid flera butiker runt om i landet och även olika högsäkerhetsobjekt runt om i landet..

Jag tillbringar gärna kvällarna med att vidareutveckla mig själv för att få mer kunskap i nya intressanta ämnen.

Privat är jag dykinstruktör och har där även certifierat mig som HLR-instruktör. Jag har gått kurser via företag som jag arbetat på men flertalet av kurserna har jag finnansierat själv för eget intresse. Är du nyfiken på mer om mig är du välkommen att kontakta mig så kan vi kanske få till ett personligt möte eller ett telefonmöte där jag gärna berättar mer om mig själv.